Counselor Chollet's Travel to Israel, Jordan, and Türkiye - United States Department of State - Department of State

ABD Dışişleri Bakanlığı: Danışman Chollet’in İsrail, Ürdün ve Türkiye Seyahati

ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet, bugün İsrail’e seyahat edecek ve ABD’nin İsrail ile dayanışma içinde olduğunu ve uluslararası insani hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini teyit edecektir. Ortaklar ve müttefiklerle iletişim halinde olacak ve çatışmanın bölgenin diğer bölgelerine yayılmasını engellemek, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yardım etmek ve sivil korumasını ve insani yardımın Gazze’ye genişletilmesini sağlamak için işbirliği yapmaya devam edecektir. İlk durak İsrail olduğundan, ardından Ürdün ve Türkiye’ye devam edecektir. Ek duraklar eklenebilir.

Chollet’in seyahati, ABD’nin Orta Doğu’daki son gelişmelerde İsrail ile olan ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Seyahat, ABD’nin İsrail’in savunma hakkını desteklemeye ve bölgedeki çatışmaların kontrol altına alınmasına yardımcı olmaya devam etme taahhüdünü göstermektedir. Bu, ABD’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığını ve çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.

Chollet’in ziyareti aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu’daki müttefikleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek için bir fırsat olacaktır. İsrail, Ürdün ve Türkiye gibi müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde olmak, bölgedeki istikrarı ve güvenliği teşvik etmek açısından ABD için hayati öneme sahiptir. Bu ziyaret, ABD’nin bölgedeki müttefiklerine verdiği değeri ve onlarla işbirliği içinde olma niyetini gösterecektir.

Chollet’in ziyareti, ABD’nin bölgedeki insani yardım çabalarına olan taahhüdünü de vurgulayacaktır. Gazze’deki sivil halkın korunması ve insani yardımın genişletilmesi ihtiyacı, ABD’nin bölgedeki insani yardım önceliklerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu ziyaret, ABD’nin bölgedeki insani yardım çabalarına destek verme ve katkıda bulunma arzusunu göstermektedir.

Chollet’in ziyareti ayrıca, ABD vatandaşlarının bölgedeki güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki taahhüdünü de yansıtacaktır. Bölgedeki istikrarsızlık durumlarında ABD vatandaşlarının güvenliği öncelikli bir konudur ve Chollet’in ziyareti, ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlama ve onlara yardım etme çabalarını vurgulayacaktır.

Sonuç olarak, Derek Chollet’in İsrail, Ürdün ve Türkiye’ye yapacağı ziyaret, ABD’nin Orta Doğu’daki taahhüdünü ve çıkarlarını ortaya koymak için bir fırsat olacaktır. Bu ziyaret, ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle olan ilişkilerini güçlendirecek, insani yardım çabalarına destek verecek ve ABD vatandaşlarının güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını yansıtacaktır. Bu ziyaret, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ABD’nin kararlılığını ve katkısını göstermek için önemli bir adım olacaktır.