New success for iGA Istanbul Airport's 'Carbon Net Zero' target - International Airport Review

İstanbul Havalimanı’nın ‘Karbon Sıfır’ hedefi için yeni başarı – Uluslararası Havalimanı İncelemesi

İGA İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE tarafından verilen ‘Havalimanı Karbon Akreditasyonu’ sertifikasında 4. Seviyeye ulaştı. İklim değişikliği ile mücadelede 2050 Net Sıfır Karbon taahhüdüne uygun olarak attığı adımlarla, İGA İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE tarafından havalimanlarına verilen ‘Havalimanı Karbon Akreditasyonu’ sertifikasında 4. Seviyeye ulaştı. Bu sertifikayı Türkiye’de 4. Seviyede alan ilk kuruluş olan İGA İstanbul Havalimanı, ‘2050’ye kadar Net Sıfır’ hedefine bir adım daha yaklaştı. İklim kriziyle mücadele etme ve ‘2050’ye kadar Net Sıfır’ taahhüdüyle uyum içinde olan havalimanı, karbon ayak izini azaltma girişimlerini aktif bir şekilde sürdürüyor. Bu çabaları sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyon programında Dönüşüm Seviyesi 4’e ulaştı. Seviye 4, kuruluşun karbon yönetiminin küresel iklim hedefleriyle uyumlu olduğunu ve faaliyetlerin mutlak emisyon azaltımlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirildiğini belirtir. Bu kapsamda en yüksek seviye 5’tir. 2019 yılından bu yana havalimanı, toplam karbon emisyonlarında %21 oranında azalma elde ederek sertifikasyon programındaki Seviye 1’den sadece 2 yıl içinde Seviye 4’e (Dönüşüm) geçiş yaptı. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını %45 oranında azaltma taahhüdüne bağlı kalarak, İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası ortaklarını ve paydaşlarını iklim değişikliğine karşı küresel havalimanı ekosisteminin bir parçası olarak emisyonlarını azaltmaya teşvik ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su: “Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize bağlıyız”

‘Havalimanı Karbon Akreditasyonu’ sertifikasının 4. Seviyesine ulaşmanın, İGA İstanbul Havalimanı’nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirten İGA İstanbul Havalimanı İcra Komitesi Başkanı Selahattin Bilgen, şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı olarak, sürekli olarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyor, ülkemizin sürdürülebilir bir gelecek inşa çabalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2050 yılına kadar Net Sıfır karbon salınımına ulaşma hedefimiz ışığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde başlatacağımız İGA GES adlı projemizle tüm elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üreten ilk havalimanı olmayı planlıyor, ve o yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sıfır atık projelerimizle ülkemizde çevre bilincinin gelişimine de katkı sağlıyoruz. “‘Dünya’ Odak Noktamız, ‘Gelecek’ Hedefimiz” prensibimiz doğrultusunda, iklim değişikliği, çağımızın en önemli ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) riski konusunda yaptığımız faaliyetlerin en üst düzeyde onaylandığını ve takdir gördüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu konudaki çabalarımızla yakın zamanda en yüksek seviye olan Seviye 5’e ulaşacağız.”

ACI Genel Direktörü: “İGA İstanbul Havalimanı ilerliyor”

ACI EUROPE Direktörü Olivier Jankovec, “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” kapsamında bir sonraki seviyeye ulaşan İGA İstanbul Havalimanı’nı tebrik ederek, İGA İstanbul Havalimanı’nın CO2 (karbon) azaltım yolunun Paris İklim Anlaşması hedefleriyle tamamen uyumlu olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda yıllık mutlak CO2 (karbon) azaltımlarını hedefleyen operasyonel ortaklarla yakın işbirliği içinde olunduğunu belirtti.

Jankovec ayrıca şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı, “Havalimanı Akreditasyonu” programı kapsamında sadece 2 yıl önce ilk kez sertifikalandırılmış ve Seviye 1’den Seviye 4’e ulaşma konusundaki ilerlemeleri dikkate değer. 2050 yılına kadar net sıfır karbon salınımını hedefleme çabaları için tüm İGA İstanbul Havalimanı ekibini tebrik ediyorum.

Karbon ayak izini azaltma konusundaki İGA İstanbul Havalimanı’nın başlıca faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

*Kapsam 1 emisyon hedeflerine ulaşmak için, mekanik sistem otomasyon çalışmaları, bina yalıtım faaliyetleri, elektrikli/hidrojenli araçlara geçiş ve çalışan farkındalığını artıran uygulamalar gibi çalışanları teşvik eden platformlar oluşturma,
*Kapsam 2 emisyon hedefleri doğrultusunda; enerji yönetim sistemleri uygulamaları, aydınlatma otomasyon sistemi, IoT ve enerji verimliliği veri analitiği uygulamaları, yeşil enerji alımları ve güneş paneli kurulumları,
*Kapsam 3 emisyon hedefleri doğrultusunda; A-SMGCS Seviye 4 takip-yeşil uygulaması, yolcu yoğunluğuna dayalı olarak toplu taşıma hatları ve tarifelerinin optimizasyonu,
*Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ağaçlandırma yoluyla karbon depolama alanlarını artırmaya devam etme,
*Sosyal sürdürülebilirlik çabaları kapsamında sivil havacılık ve havalimanı yönetimi alanında girişimleri desteklemek amacıyla İGA Hub programını kurma,
*Teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla Plug&Play gibi markalarla işbirliği yaparak yenilik yönetimi ve girişimcilik ekosistemini geliştirme.