Climate Change Regional Activity Center to be established in Istanbul | Daily Sabah - Daily Sabah

İstanbul’da İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi Kurulacak | Daily Sabah

Türkiye, 23. Taraflar Konferansı (COP23)’ndan Akdeniz Eylem Planı için oy birliği ile onay almasının ardından, “İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi” kurmaya hazırlanıyor. Ülke, merkezi deniz kirliliğini önlemek için İstanbul gibi hareketli bir metropolde konumlandırmayı önerdi. İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi, U.N. çatısı altında faaliyet gösterecek. Akdeniz’in iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve bölgesel iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik ulusal ve bölgesel projeler yürütecek. Bu fikir ilk olarak 2021’de Antalya’da gerçekleşen 22. Taraflar Konferansı Barcelona Sözleşmesi’nde, Türkiye’nin ilk kadın Emine Erdoğan’ın katılımıyla gündeme getirildi. Daha sonra, Ankara Üniversitesi Ulusal Denizcilik Hukuku Araştırma Merkezi (DEHUKAM) bünyesindeki Akdeniz İklim Değişikliği Araştırma Merkezi (AIDAM), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) ve “İklim Değişikliği” Bölgesel Faaliyet Merkezi”nin bir bileşeni haline getirildi. Bu yıl Slovenya’da gerçekleşen 23. Taraflar Konferansı’nda bu statüyü elde etmek için bir teklif sunuldu. Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank’ın başkanlığındaki Türk heyeti tarafından gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ve diplomatik temasları sonucunda merkezin kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul’da kurulacak olan merkez, kuruluş süreçlerini iki yıl içinde tamamlayacak ve Aralık 2025’te tamamlanacak. Merkez, Barcelona Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın ardından açılacaktır. Merkez, Akdeniz’in iklim değişikliği etkilerini azaltmak ve bölgesel iklim değişikliğine uyum sağlamak için U.N. ve AB fonlarından faydalanarak ulusal ve bölgesel projeler yürütecek.

DEHUKAM Başkanı Mustafa Başkara’nın Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada Barcelona Sözleşmesi’nin, Akdeniz’i kirlilikten korumak için Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında bölgesel denizler çerçevesinde deniz kirliliğine karşı yapılan bir anlaşma olduğunu ve Türkiye’nin bu anlaşmaya taraf olarak dünyada bu alanda özel bir konumda olduğunu belirtti. Başkara, Akdeniz’in dünyanın diğer denizlerinden çok daha fazla iklim değişikliği etkilendiğini ve Türkiye’nin iklim değişikliği etkilerini en fazla ve en etkili şekilde yaşayan ülkelerden biri olduğunu değerlendirdi. Başkara, İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi’nin, dünya genelinde bu alandaki birçok girişim ve çalışma için uluslararası değer üretme açısından diğer çalışmalara örnek olacağını belirtti. Başkara, merkezin iki yıl boyunca diğer bölgesel faaliyet merkezleriyle iş birliği yapacağını ve ortak analiz çalışmalarına tabi tutularak, U.N. fonlarından eşit ve adil bir şekilde faydalanılacak bir yapı oluşturulacağını belirtti. Başkara, projenin U.N. çatısı altında tüm dünyaya hizmet verecek şekilde koordine edileceğini ve destekleneceğini belirtti. “Merkezin bağımsızlığı ve tarafsızlığına önem veriyoruz” vurgusunu yaptı. Başkara, merkezin, deniz çöpleri, biyoçeşitlilik, denizcilik sahası planlama alanlarında çalışmaların yanı sıra bilgi toplama ve koordinasyonu gibi diğer merkezlerden farklı olacağını belirtti. Başkara, bu merkezin, Barcelona Sözleşmesi ve eklerinin tümünü ele alan daha kapsamlı bir çerçeveden konuya yaklaşacak bir konumda olduğunu vurguladı.