Social protection beneficiaries soar to cover 18 pct of population - Hurriyet Daily News

Sosyal Koruma Yardımı Alıcıları Sayısı Yüzde 18’e Yükseldi – Hürriyet Daily News

Türkiye’nin sosyal koruma programlarından faydalanan bireylerin sayısı geçtiğimiz yıl 15.63 milyona ulaştı. Bu, toplam nüfusun %18’ini oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son rapor, risk ve ihtiyaç gruplarına yardım, hastalık ve sağlık bakımı, engelliler, emekliler ve yaşlılar, dul ve yetimler, aileler ve çocuklar, işsizlik, konut ve sosyal dışlanma için çeşitli kategorilerde sosyal koruma faydalarını kapsıyor.

TÜİK verileri, sosyal koruma harcamalarında dikkate değer bir artış olduğunu gösteriyor. Bu harcamalar geçen yıla göre %59.6 artarak 1.25 trilyon Türk Lirası (42.87 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu rakam 1.23 trilyon lira (42.19 milyar dolar) yardımın yanı sıra idari masrafları ve diğer ilişkili giderleri içeriyor.

Harcamaların dağılımı incelendiğinde, 565.8 milyar lira (19.4 milyar dolar) emeklilere ve yaşlılara ayrılmış en büyük payı oluşturuyor. Hastalık ve sağlık bakımı yardımları ise 387.2 milyar lira (13.2 milyar dolar) seviyesinde oldu.

Önemli bir nokta da, sosyal koruma harcamalarının GSYİH’nın %8.4’ünü oluşturmasıdır. Risk ve ihtiyaç grupları açısından incelendiğinde, emekliler ve yaşlılara yapılan harcamalar toplam GSYİH’nın %3.8’ini oluşturuyor.

Koşullu yardımlar ise toplam sosyal koruma faydalarının %10.7’sini oluşturuyor. Aile ve çocuk yardımları, bu koşullu yardımların neredeyse yarısını oluşturarak %49.9 seviyesinde. Engellilik yardımları %23.1, hastalık ve sağlık bakımı yardımları ise %9.9 seviyesinde.

Sosyal koruma faydalarının önemli bir kısmı, toplamın %63.5’ini nakit olarak dağıtılmış. Bunların içinde en büyük payı alan ise %71.7 ile emekliler ve yaşlılar oluşturuyor. Dul ve yetim yardımları %18.7, aile ve çocuk yardımları ise %3.9 seviyesinde.

Sosyal koruma harcamalarının finansmanında hükümetin katkısı %41.8. İşverenlerin sosyal katkıları da %29.0, koruma kapsamındaki bireylerin sosyal katkıları ise %23.7 seviyesinde.

Bu rapor aynı zamanda sosyal koruma altındaki emekli, yaşlı, dul, yetim ve engelli sayısında düşük bir artış olduğuna da dikkat çekiyor. Bu sayı bir önceki yılda 14.62 milyondan 14.85 milyona yükseldi.