Türkiye will continue normalization process with Armenia in coordination with Azerbaijan - News.Az

Türkiye, Azerbaycan ile koordinasyon halinde Ermenistan ile normalleşme sürecine devam edecek – News.Az

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Ermenistan ile başlattıkları normalleşme sürecini Azerbaycan ile tam koordinasyon içinde sürdüreceklerini belirtti. Bölgesel olayları dikkate alarak normalleşme sürecine devam edeceklerini ifade eden Fidan, bazı ülkelerin 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları sürekli gündeme getirmesinin bu normalleşme sürecine zarar vereceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte Kafkasya’da öncülük ettiği 3+3 platformunun ilk kez Tahran’da bakan düzeyinde toplandığını ve bir sonraki toplantının Türkiye’de 2024 yılında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Fidan’ın bu açıklamaları Türkiye’nin bölgedeki dış politika ve ilişkileri hakkındaki önemli bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. Ermenistan ile normalleşme sürecinin Azerbaycan ile koordinasyon içinde sürdürüleceğinin vurgulanması, bölgede istikrarın ve barışın korunmasına yönelik Türkiye’nin kararlılığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Fidan’ın 1915 olaylarına ilişkin iddiaların normalleşme sürecine zarar verdiğine yönelik açıklamaları, Türkiye’nin bu konuda kararlı ve net bir duruş sergilediğini göstermektedir.

Fidan’ın konuşmasında bahsettiği 3+3 platformunun Tahran’da bakan düzeyinde toplanması ve bir sonraki toplantının Türkiye’de gerçekleştirilmesi de bölgedeki işbirliği ve diyaloğun güçlenmesi açısından önemlidir. Bu platformun Kafkasya’daki gelişmeleri değerlendirmek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla kurulduğu bilinmektedir. Türkiye’nin bu platformda liderlik yapması ve bakan düzeyinde toplantıların düzenlenmesi, ülkenin bölgesel işbirliğine verdiği önemi göstermektedir.

Bu açıklamaların Türkiye’nin dış politika ve bölgesel ilişkilerine ilişkin stratejik bir vizyonu yansıttığı söylenebilir. Fidan’ın konuşmasından anlaşıldığı üzere Türkiye, bölgedeki tüm taraflarla işbirliği yaparak istikrarı ve barışı korumaya yönelik kararlı bir duruş sergilemektedir. Ayrıca, ülkenin 1915 olaylarıyla ilgili iddialara karşı nett ve kararlı bir tutum takındığı ve bu konunun normalleşme sürecine zarar verdiğini vurguladığı görülmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin bölgesel ilişkiler, normalleşme süreci ve dış politika hakkındaki bu açıklamaları ülkenin kararlılığını ve stratejik vizyonunu ortaya koymaktadır. Fidan’ın bu konuşması, Türkiye’nin bölgede istikrarı ve barışı koruma konusundaki kararlılığını vurgulamakta ve ülkenin bölgesel İşbirliği ve diyaloğa verdiği önemi göstermektedir. Bu açıklamalar, Türkiye’nin bölgedeki liderlik rolünü pekiştirmekte ve ülkenin dış politika hedeflerine yönelik adımlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.