Recommendations on provision of heaters or cash for heating Turkiye Earthquake Response, 2023 - Türkiye - ReliefWeb

Türkiye Deprem Yardımı için Isıtıcı veya Nakit Yardımı Tavsiyeleri, 2023 – Türkiye – ReliefWeb

Fırsat ve risk analizi raporuna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi depremden en çok etkilenen dört ilin kış aylarında ortalama düşük sıcaklıkları 0°C civarındadır. Özellikle katlanabilir konteynerler ve çadırlar, yetersiz yalıtım sağladığı için soğuk kış aylarında yaşamaya uygun değildir. Bu nedenle, barınma ortakları yetkililerle koordinasyon halinde evlere ısıtıcılar sağlamaktadır. Ayrıca, Temel İhtiyaçlar Çalışma Grubu (TİÇG) ortakları çok amaçlı nakit yardımı (MNCY) dağıtmaktadır.

Raporun verilerine göre, yardım kuruluşları doğrudan ısıtıcı vermemelerine rağmen, etkilenen hane halkının kendi başlarına güvenli olmayan ısıtıcıları kullanma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, ortakların güvenlik tedbirlerini dikkate alarak ısıtıcıları (veya eğitim materyalleri ile birlikte nakit yardımını) sağlamaları önemlidir.

Riskler arasında, konteyner sitelerinin veya gayriresmi yerleşim bölgelerinin elektrik tedarikinin, tüm evlerin aynı anda ısıtıcılarını kullanmak için yetersiz olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, konteyner şehirlerinde (çoğunlukla AFAD standart tip konteynerlerin klima ile donatıldığı yerlerde) ısıtıcılar ve klimaların aynı anda kullanılması elektrik aşırı yüklemesine neden olabilir. Ayrıca, konteynerlerin içindeki teller, gereken güce dayanacak kapasiteye sahip olmayabilir, bu durumda daha büyük kesitli tellerle tekrar tesisat kurulması gerekebilir. Konteynerlerin içinde aşırı yüklemeyi önlemek için sigorta konulmayabilir. Ayrıca, yanıcı malzemelere yakın yerleştirilen ısıtıcılar büyük yangın riskine neden olabilir, bu nedenle duvarlardan, mobilya kumaşlarından vs. en az 50 cm uzakta tutulmalıdır.

Raporun sonuç olarak, etkilenen hane halkının kış aylarında yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ısıtıcı sağlamanın yanı sıra, elektrik aşırı yüklenmesi, tellerin kapasitesi, elektrik tesisatı ve yangın riskleri gibi konularda detaylı bir teknik inceleme yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede, insani yardım projelerinin güvenli ve etkili bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır.