The Indian Express

Türkiye, Üreticileri Korumak İçin Ekim Ayına Kadar Buğday İthalatını Durduruyor – The Indian Express

Türkiye Tarım Bakanlığı, fiyat dalgalanmalarından korumak, hammaddelerin yerli tedarikini sağlamak ve üreticiler için uygun bir pazar yaratmak amacıyla en azından 15 Ekim’e kadar buğday ithalatını durduracak. Bakanlık, TMO’nun makarnalık buğday, un buğdayı ve arpa için 2024 ürünü tahıl alım fiyatlarını belirlediğini belirtti. Ayrıca, ticaret Bakanlığının önerdiği dış ticaret önlemlerine uygun olarak, en azından 15 Ekim’e kadar buğday ithalatını durduracaklarını ve diğer önlemlerin de alınacağını dile getirdi.

Bu önlemlerin, hasat döneminde arz yoğunluğu nedeniyle fiyat düşüşlerinden etkilenmesini önlemek, ihracatlarımız için yerli üretimden gerekli hammadde tedarikini karşılamak ve üreticiler lehine piyasa istikrarını sağlamak amacıyla uygulanacağı belirtildi. Bakanlık ayrıca, ithalat yasağının, “o tarihteki piyasa koşullarına bağlı olarak” 15 Ekim’den sonrasına uzatılabileceğini ekledi.

Bu haberin ardından Avrupa Euronext buğday vadeli işlemleri %3’ten fazla düştü ve Türkiye’nin ithalat talebinin kaybolması korkularına neden oldu. Alman bir tahıl tüccarı, “Bu durumda muhtemelen Rusya en büyük kaybeden olacak”, dedi. “Rusya, Türkiye’nin buğday ithalatının %60-75’i arasında bir arz sağlıyor ve bu yasağın Rusya’nın yeni ürününü pazarlaması gerektiği anda yürürlüğe gireceği görünüyor.”

Bakanlık, Eylül 2018’den beri yasaklanmış olan yerli üretim buğdayından un ihracatına izin verileceğini belirtti ve arpa, un ve makarnalık buğdayın kontrollü bir şekilde bir TMO ihracat lisansı kullanılarak ihraç edilebileceğini ekledi.

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin verilerine göre, Türkiye’nin 2024/25 sezonunda 12 milyon metrik ton tahıl ithal etmesi bekleniyor, bunun 8.5 milyon tonu buğdaydır.

Bu önlemlerin alınması, yerli üreticilerin desteklenmesi ve ulusal ürünlerin piyasadaki durumunun korunması açısından oldukça önemli bir adımdır. Türkiye’nin tarım sektörünü korumak ve kendi ürünlerini değerlendirmek için atılan bu adımlar, sektörün geleceğini güvence altına alacaktır. Bu kararlar, ülkenin ekonomik ve tarımsal istikrarını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.