How digital healthcare in Türkiye could improve efficiency and outcomes - McKinsey

Türkiye’de dijital sağlık sisteminin verimliliği ve sonuçları nasıl artırabileceği – McKinsey

Türkiye’nin son 20 yılda ortalama yaşam beklentisi dört yıldan fazla artarken, bebek ölüm oranı %80’den fazla düştü.

Gelecek on yıl boyunca sağlık sonuçlarında devam eden bir iyileşme, Türkiye’nin dijital sağlık araçlarını ne ölçüde benimseyeceğine bağlı olabilir.

Türkiye’de yapılan bir McKinsey anketine göre, 1.000’den fazla kişinin %60’ı en az bir kez dijital sağlık uygulamalarını kullandığını ortaya koydu. Önemli bir şekilde, sadece %10 ila %20’si bu uygulamaları sıkça kullandığını bildirdi (geçen 12 ay içinde dört veya daha fazla kez). Türk hastalar arasında dijital çözümlerin benimsenmesini sürükleyen temel faktörler, kullanım kolaylığı, sağlık kalitesi ve veri güvenliği oldu. Türkiye’de dijital sağlık kullananların %90’ı hizmetlerin sonuçlarından memnuniyetini ifade etmiştir.

Ancak Türkiye, dijital sağlığın sunabileceği tam potansiyeli şimdiye kadar yeni başlamaktadır. McKinsey, dijital teknolojilerin Türk halkı için sağlık ve refah için diğer iyileştirmeler için tasarruflar getirebileceği miktarı nicelendirmek için bir değer havuzu analizi yaptı. Önemli etkinlik kazanımlarının potansiyelini yakalarken, sağlık kuruluşları dijital araçlardan yararlanarak standart bakımı koruyabilir veya artırabilir.

Bu makalede, Türkiye’de potansiyel verimlilik kazanımlarının kaynaklarını, dijital sağlığın genişlemesi için mevcut fırsatları ve dijital sağlık benimseme sürecini hızlandıracak ve destekleyecek eylemleri anlatmaktayız.