Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi Toplantısına İlk AB Katılımı

Avrupa Birliği’nin, kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali ve ayrımcılığın bir biçimi olarak tanıyan ve cinsiyet temelli şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve faili cezalandırmak için yasal bağlayıcı standartlar belirleyen Avrupa Konseyi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Taraf Devletleri Komitesi’nin 15. toplantısına ilk kez 5 Aralık’ta katıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Taraf Devletleri Komitesi, İstanbul Sözleşmesi tarafı temsilcilerinden oluşmaktadır ve İstanbul Sözleşmesi’nin siyasi organıdır. Komite, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Alanda Uzmanlar Grubu’nun (GREVIO) üyelerini seçmekle görevli olup, GREVIO’nun raporlarına dayalı önerileri kabul etmektedir. Son olarak, Sözleşmenin Taraf Devletleri Komitesi, üç yıllık uygulama süresinin sona ermesinin ardından önerilerinin uygulanmasını denetlemektedir.

İstanbul Sözleşmesi’nin Taraf Devletleri Komitesi’nin 15. toplantısında, Komite, kadın cinayetleriyle başa çıkmak için ulusal deneyimler ve araçların konu edildiği bir tematik tartışma gerçekleştirdi. Taraflar, kadın cinayetlerini önlemek ve mücadele etmek için girişimlerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaştılar.

Bu toplantı, Avrupa Birliği’nin İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olarak katıldığı ilk toplantıydı ve Avrupa Birliği’nin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve kadın haklarının korunmasına verdiği önemi göstermektedir. Türkiye’nin de dahil olduğu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti önlemek ve mağdurları korumak için uluslararası standartlar belirliyor ve Avrupa Konseyi üyesi 45 ülke tarafından imzalanmıştır.

Avrupa Birliği’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin Taraf Devletleri Komitesi’ne katılımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması konularında uluslararası platformlarda daha etkili bir şekilde faaliyet göstermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişme, Avrupa Birliği’nin kadın haklarına verdiği önemi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki taahhütlerini göstermektedir.

Bu toplantının ardından İstanbul Sözleşmesi’nin Taraf Devletleri Komitesi’nin verdiği kararlar ve alınan kararların uygulanması sürecini yakından takip ederken, Avrupa Birliği’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması konularında daha etkin bir rol üstleneceği öngörülmektedir. Bu adım, kadın hakları savunucuları ve kadın örgütleri tarafından da olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması konusunda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini ve kadınların yaşamlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu gelişme, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında uluslararası toplumun ortak bir eylem çerçevesi oluşturmasına katkı sağlayacaktır.