Championing human solidarity as part of OCHA's emergency response team in Türkiye - UNV

Türkiye’deki OCHA’nın acil tepki ekibi olarak insan dayanışmasını desteklemek – UNV Şampiyonu

2023 yılının Şubat ayında, yıkıcı bir deprem güney Türkiye ve kuzeybatı Suriye’yi vurdu. Türkiye hala 11 şehri ve 15 milyondan fazla insanı ciddi bir şekilde etkileyen depremin ardından toparlanmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu (OCHA), UN Gönüllülerinin desteğiyle altı ay boyunca (Mart’tan Ağustos’a kadar) yerinde insani acil durumlarla mücadele ediyordu. Türkiye’nin deprem yanıtı ve toparlanma çabalarında OCHA ile kritik roller üstlenen iki gönüllü UN Gönüllüsü, Fatma Aslan Uçar ve Velat Özalp’tir.

“Depremin ardından hissettiğim duygular, sahada aktif olarak yer alıp mümkün olan her türlü şekilde katkıda bulunmamı zorunlu kıldı,” diyor Velat. 6 Şubat’ta Türkiye’yi vuran depremden sonra Velat, yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü İspanya’dan ayrılarak yardım etmek üzere memleketi Türkiye’ye geri döndü.

Velat, ulusal bir UN Gönüllüsü İnsani İşler Memuru olarak hizmet vermektedir. OCHA’nın amacı, insani ortakları bir araya getirerek insani acil durumlarla mücadele etmektir ve bu amaca kesinlikle deprem yanıtı sırasında ulaşmışlardır.

OCHA, toplu planlar geliştirerek ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde insani yardım dağıtımını koordine ederek, krizlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda hayati bir rol oynamaktadır. Türkiye-Suriye depreminin ardından, OCHA ve diğer BM ajansları, 1,9 milyonun üzerinde yerinden edilmiş birey için barınma sağlamıştır.

“Etkilenen toplulukların direncine tanıklık etmek ve yardım ettiğimiz kişilerin minnettarlığı, kalıcı etkiler bırakan özel anlardı,” diyor Velat Özalp, OCHA ile ulusal UN Gönüllüsü İnsani İşler Memur Yardımcısı.

Adıyamanlı olan Fatma, arama-kurtarma çabalarına yardım etmek için öne çıkan sağlam bir hayatta kalan olarak ortaya çıktı. Depremin ardından günlerde, İngilizce öğretmeni olarak deneyimlerinden faydalanarak tercüman olarak gönüllü oldu, daha sonra dil engellerini aşmak için UN Gönüllüsü olarak katıldı.

Bölgenin ayrıntılı bir anlayışına sahip olması, hayatta kalanların ihtiyaçları, yerel ince ayrıntılar ve kültürel karmaşıklıklar konusunda derin bir farkındalığı olan Fatma, bu açıkları etkili bir şekilde kapattı. Gönüllü olarak, saha değerlendirmelerine ve koordinasyon çabalarına katkıda bulunarak OCHA’nın insani yanıtına destek sağlamıştır.

“Bütün bu deneyimlerin, sadece yaşamaya devam ettiğim topluma katkıda bulunmasına değil, aynı zamanda toparlanmama yardımcı olmasına inanıyorum,” diyor Türkiye OCHA’da ulusal UN Gönüllüsü İnsani İşler Memuru Fatma Aslan Uçar.

Velat, Fatma ve birçok diğer gönüllünün katılımı, OCHA’nın Türkiye’deki deprem yanıtında hayati bir rol oynamıştır. UN Gönüllüleri, destek sağlamak ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için sorunsuz, verimli ve istekli bir şekilde işbirliği yapmıştır.

Saha ziyaretleri gerçekleştirdiler, yerel topluluklarla etkileşimde bulundular, ihtiyaçlarını analiz ettiler, mukhtarlar, belediye başkanları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile toplantılara katıldılar ve çadır, yatak, hijyen kitleri, gıda ve daha fazlası sağlamak için farklı ortakları seferber ettiler.

İnsani Dayanışma Günü’nde (20 Aralık), BM Gönüllüleri’nin, krizlere yanıtta BM’nin yanında hayati bir rol oynadığını tanıdık. Onların kararlılıkları ve dirençleri, sadece iyileşme sürecinde değil, etkilenenler için duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırarak, vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır.

Eğer sen de gönüllü olarak insani kriz yanıtını, barış ve kalkınmayı desteklemek istiyorsan, Birleşik Gönüllülük Platformuna ziyarette bulun.

Bu makale, Online Gönüllüler Joshua de la Curie ve Megan O’Neil’in nazik desteğiyle hazırlanmıştır. Nasıl bir Online Gönüllü olunabileceğine veya Online Gönüllülerle nasıl etkileşime geçileceğine dair daha fazla bilgi edinin.