High-level summit delves into Türkiye's financial industry, govt economic road map | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye’nin finans sektörü ve hükümet ekonomik yol haritası üzerine yüksek düzeyli zirve düzenlendi

Cuma günü gerçekleşen tarihi bir olay, üst düzey yetkililer ve yöneticilerin katılımıyla Türkiye’nin finans sektörüne ve enflasyonu dizginlemek amacıyla üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik etmeyi amaçlayan ülkenin yol haritasına dönük bir zirvede ele alındı. Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen “Geleceğin Finans Zirvesi,” finans sektörünün genel sağlığını, küresel değişikliklere uyum sağlayabilme kapasitesini ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini vurguladı. Tartışmalarda, finansal istikrarın, finansmana erişimin ve dayanıklı bir ekonomi sağlamak üzere düzenlemelerin önemi üzerinde duruldu. Zirvede, Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül gibi önemli politika yapıcılarını bir araya getirdi. Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi (IFC) merkezli rekabetçi bir finansal ekosistem oluşturmanın öncelikli olduğunu belirterek, finansal hizmetlerin ihracat hacmini artırmak ve değişen küresel ve bölgesel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmenin önemini vurguladı. Bu yıl Nisan ayında açılan IFC, Türk metropolünü dünyanın en önemli finans merkezleri arasına yerleştirmeyi vaat eden geniş bir iş merkezidir. Yılmaz, video mesajında, “Bu bağlamda, finansal yapıyı, öncelikle bankacılıkta dengelemek ve sermaye piyasalarının payını artırmak ana hedeflerimiz arasındadır,” dedi. “Mayıs seçimlerinin ardından politik belirsizliklerin çözüldüğünü ve politik güven ve istikrarın güçlendiğini” vurgulayarak, Türkiye, oylamadan sonra daha geleneksel politika oluşturma yaklaşımlarını benimseyerek ve hızla yükselen enflasyonun önüne geçmeye yönelik agresif para politikaları uygulayarak siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığını belirtti.
Erbakan, Türk lirasının desteğini ve ekonomik istikrar yoluyla enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla maliyetlerin azaltılmasının, hem enflasyon kontrolünü hem de ekonominin büyümesi için bir yol haritasını destekleyeceğini belirtti. Başkan Yardımcısı, yıllık enflasyonda 2024’ün ikinci yarısında önemli bir düşüş beklentileri konusunda güven ifade etti. CBRT, enflasyonun geçen ay neredeyse %62’ye yükselmesini ve Mayıs ayında %70-75’e kadar çıkmasını beklediğini, daha sonra sıkılaştırmanın fiyatları düşürmesiyle %36’ya gerilemeyi öngördüğünü belirtti. “Enflasyon 2024 hedeflerimizle uyumlu bir seyir izlemiş ve enflasyondaki ivmenin çok açık bir şekilde kaybolduğu görüldü,” dedi Yılmaz, para, maliye ve gelir politikaları arasındaki güçlü koordinasyona dikkat çekti ve yapısal dönüşüme öncelik verme taahhüdüne vurgu yaptı.
Yılmaz, hükümetin makroekonomik ve mali politikalarının yanı sıra finansal hizmetler sektöründeki adımların da, iyileşen bir finansal ortamda makroekonomik istikrara destek sağlayan bir döngü yarattığını belirtti. Başkan Yardımcısı ayrıca, İstanbul’u bölgesel ve nihayetinde küresel bir finans merkezine dönüştürme vizyonlarına değinerek, İstanbul Finans Merkezi (IFC) için bir strateji oluşturduklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti. Bu bağlamda, İslami Bankacılıkta yeni düzenlemeler yapmayı, finansal hizmetlerin ihracat hacmini artırmak için kritik bir unsur olarak görme taahhüdünü vurguladı. Yılmaz, konuşmasının sonunda, hükümetin ekonomik ve mali kazançlarını artırma konusundaki kararlılığını yineleyerek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklanan büyüme stratejilerini sağlıklı bir finansal sistemle uyumlu bir şekilde sürdürme taahhüdünü ifade etti. BDDK Başkanı Kavcıoğlu, finans sektörünün, özellikle bankacılık sektörünün, sermaye birikimini hızlandırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için kaynakları verimli alanlara yönlendirmekteki kritik rolünü vurgulayarak, Kavcıoğlu, gerçek sektör şirketlerinin finansmana kolay erişiminin, üretim aracılığıyla doğrudan büyümeye katkıda bulunma önemini vurguladı.
Finans Ofis Başkanı Aşan, küresel borçlanmanın finansal sisteme tehdidine dikkat çekerek, bir finansal problenin tüm sistemleri etkilediğini belirtti ve sektörü açmak için düzenlemelerin önemini vurguladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörüne dair bilgiler sunarak, toplam varlıklarının ulusal gelirin %93’ünü temsil ettiğini ve 22 trilyon TL (753 milyar dolar) büyüklüğe ulaştığını belirtti. Çakar, sektörün 2023’teki değişikliklere uyum sağlama kapasitesini ve küresel ortalamalara kıyasla önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. IFC Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, IFC’nin bankacılık aşamasının tamamlanmasının ardından 2024’te tam anlamıyla hayata geçirilmesini planladıklarını ifade etti. Merkez, CBRT, Borsa İstanbul Endeksi (BIST), BDDK ve SPK dahil olmak üzere Türkiye’nin en önemli finansal kurumlarına ve otoritelerine ev sahipliği yapacak. Erdem, İstanbul’un son 20 yılda ticaret ve lojistik merkezi olarak konumunu vurgulayarak, IFC’yi bölgesel ve küresel bir finans merkezi olarak öngördü. SPK Başkanı Gönül, 8.5 milyonu aşan rekor düzeyde yatırımcı artışına vurgu yaparak, çeşitli sektörler için sermaye piyasalarından finansman sağlama konusundaki çabalara dikkat çekti. Gönül, 15 Aralık itibariyle 54 şirketin halka arzının yapıldığını, yaklaşık 79.3 milyar TL’lik bir fon topladığını ortaya koyarak, 2022’de 19.3 milyar TL’lik 40 halka arzın gerçekleştiğini vurguladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, üretim, yatırım ve kalkınma odaklı hükümetin ekonomik yol haritasının olumlu sonuçlarını takdir ederek, 2023’te doğal afetlerden dolayı karşılaşılan zorlukları kabul ederken, kamu ve özel bankaların koordinasyonu ile desteklenen hızlı toparlanmayı överek, politika yapıcıların belirlediği hedeflere odaklanma ve düzenlemenin önemini vurguladı ve parlatılmış performansını gururla sundu.