Cleaning efforts in Türkiye's gulf of Izmit show progress | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye’nin İzmit Körfezi’nde Temizlik Çalışmaları İlerleme Gösteriyor

Mayıs ayında başlatılan bir proje, biyolojik çeşitliliği koruma çabalarında önemli adımlar atmıştır. Kuzey İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için başlatılan bu proje, denizden 200.000 metreküp alt çamur çıkarmış ve 32 hektarı kapsayan bir alanı canlandırmıştır. “İzmit Körfezi Doğu Havza Taban Çamur Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertaraf Hizmeti Projesi” isimli bu inisiyatif, Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Proje özellikle İzmit Körfezi’nin doğu tarafını hedef almaktadır. Operasyonlar, İzmit ilçesinde eski fuar alanında kurulan bir inşaat alanından yürütülmektedir. Dalgıçlık ve susuzlaştırma işlemleri, gemiler ve boruların yardımıyla denizden çamur çıkarmayı ve onu belirlenmiş depolama alanına taşımayı sağlar. Yedi ay boyunca, İzmit Körfezi’nin doğu kısmındaki 468 hektarlık alandan yaklaşık 32 hektarın başarılı bir şekilde temizlendiği belirtilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, bölgenin önemli biyolojik çeşitlilik zorluklarını vurgulayarak, deniz suyu dolaşımının düşüklüğü, koku, bulanıklık ve çamurun neden olduğu alg patlamaları gibi konuları belirtmiştir. Önem, temiz suyun denize geri verilmesini sağlamak, çamurun geotekstil torbalarında depolanmasını sağlamak gibi çabaların ekolojik önemini vurgulamış, “Deniz ekosisteminden yüz yıldan fazla bir süre boyunca biriken çamuru temizliyoruz” demiştir. Proje, 120 kişilik bir ekiple sahada işletilen, saatte yaklaşık 3.000 metreküp çamur çıkaran bir proje olup, deniz ekosistemlerinin restore edilmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Önem, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanma niyetini belirtmiş, geotekstil torbalarının kullanımının devam ettiğini ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile araştırma işbirliklerinin çıkarılan çamurun yenilikçi uygulamalarını keşfetmek amacıyla devam ettiğini belirtmiştir. Proje uluslararası dikkat çekerek, dünya çapında gazeteciler ve araştırmacıların ziyaretlerine neden olmuştur. Önem, inisiyatifin küresel etkisini ve örnek olma durumunu vurgulayarak, deniz ekosistemi ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik çabaları için önemini vurgulamıştır. Önem, “Bu proje, taahhüdümüzü ve gelecek vizyonumuzu kanıtlıyor. Dünya çapında böyle kapsamlı bir temizlik çabasına odaklanan eşdeğer bir proje yok. Biz, Marmara Denizi’nin en doğusundaki biriken çamuru temizlemek için tek başına çalışıyoruz, bu da deniz ekosistemi ve ortak geleceğimiz için hayati bir çaba” demiştir.