New graduates get hired in 6 months: YÖK - Hurriyet Daily News

Yeni mezunlar 6 ay içinde işe alınıyor: YÖK – Hürriyet Daily News

Türkiye yüksek öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, yeni mezunların iş bulma süresi ortalama altı aydır ve işverenlerin yeni mezunlarla memnuniyet oranı yüzde 78 olarak ortaya çıkmıştır. YÖK, 74 farklı göstergeye göre 208 üniversiteyi analiz eden “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023″ü hazırladı. Rapor, üniversitelerin eğitim, sosyal projeler, araştırma ve geliştirme gibi kategorilere göre yüksek öğretime katkıları ve elde ettikleri sonuçlar değerlendirilerek hazırlandı.

2023 yılında ilk kez göstergeler arasına dahil edilen “iş dünyasının mezunların nitelikleri konusundaki memnuniyet oranı”, mezunların kalitesine ve sektörün beklentilerine verilen bir yanıt olarak önemli bir konumda değerlendiriliyor. İşverenlerin mezunlarla memnuniyet oranı yüzde 78 olarak belirlendi.

Başka bir ilk kez yapılan değerlendirme, işe yerleşme ile ilgiliydi. Türkiye’deki üniversite mezunlarının “ilk işe başlama süresi” verileri, mezunların ortalama 6,4 ay içinde ilk işlerine başladığını göstermektedir.

Üniversitelerde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri artmıştır. 2022 yılında öğrencilerin katıldığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 14,204 iken bu oran, yüzde 74.6’dan yüzde 83’e yükselmiştir.

Raporun sunum bölümünde, YÖK başkanı Erol Özvar, çalışmanın ülkemizin özgün koşullarını göz önünde bulundurarak belirlenen standartlara göre üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtmiştir. Özvar, “Yükseköğretim kurumlarımızın, belirlenen göstergelere dayalı olarak izleme ve değerlendirme birimleri aracılığıyla dikkatli çalışmalar yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu çabanın, kurumların veriye dayalı karar verme süreçlerine önemli katkılar yapacağına inanıyoruz ve bu sürecin üniversiteler tarafından dikkatlice takip edildiğinden memnuniyet duyuyoruz” demiştir.

Bu önemli verileri Dünya Gazetesi’nde yayınladık. Bu rapordan elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki yükseköğrenim kurumlarının istihdama katkısının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde artış gösterdiğini de göstermektedir. Bu rapor, üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, gelişmelerine rehberlik edebilecek önemli bir araç olabilir.